Tytuł:  
Email:  
Imię:  
 

 

PORADNIA RODZINNA PROWADZI RÓWNIEŻ DZIAŁALNOŚC POPRZEZ

 

 

1) Prowadzenie rozmów z narzeczonymi.

 

2) Poradnictwo w zakresie rozwoju miłości małżeńskiej i rodzinnej.

 

3) Działalność edukacyjną w dziedzinie:

- nauki Kościoła o małżeństwie i rodzinie,

- katolickiej etyki współżycia seksualnego,

- przyjęcia poczętego życia i wychowania dzieci,

- dojrzałego rozeznania swego powołania oraz późniejszej jego realizacji w różnych formach (małżeństwie, życiu konsekrowanym, samotności),

- pomocy w zdobywaniu umiejętności podejmowania właściwych decyzji, w rozwoju osobistym,

- w kształtowaniu podstawowych umiejętności życiowych w wypełnianiu swoich obowiązków stanu i wychodzenia z trudnych warunków życiowych.

 

4) Wsparcie osób pozostających w wierności swemu małżonkowi po rozpadzie małżeństwa, czy rodziny oraz w innych trudnych sprawach.