Tytuł:  
Email:  
Imię:  
 

 

ZASADY OTRZYMANIA POMOCY W PORADNI RODZINNEJ

 

 

1) Podjęcie samodzielnej decyzji (osoby dorosłej, a niepełnoletnia za zgodą rodziców), co do skorzystania z pomocy Porani Rodzinnej.

 

2) Wcześniejsze umówienie się na konkretny dzień i godzinę (telefonicznie lub osobiście).

 

3) Przyjście na umówiony termin lub odwołanie, jeśli jest to nie możliwe.

 

4) Przyjęcie zasad cyklicznych spotkań, jeśli takowe będą ustalone i aktywnego udziału w pracy nad sobą.