Poradnictwo Rodzinne przy Jasnej Górze

W czym służymy pomocą?

PORADNIA SŁUŻY POMOCĄ W NASTĘPUJĄCYCH SPRAWACH

 

1) W doświadczeniu kryzysów, nie radzeniem sobie z emocjami i innymi przeżyciami wewnętrznymi (żałoba, rozpad związku, choroba własna lub osoby bliskiej).

2) W konfliktach w małżeństwie, rodzinie i innych relacjach.

3) W doświadczaniu przemocy (fizycznej, psychicznej, seksualnej, finansowej).

4) W problemach związanych z komunikacją międzyludzką.

5) W trudnościach wynikających z wejściem w nowy etap życia (dorastanie, małżeństwo, nowa praca, zmiana środowiska życia, rodzicielstwo).

6) W dylematach moralnych i duchowych.

7) W problemach wychowawczych z dziećmi i młodzieżą.

8) W uzależnieniach ( wstępny etap pomocy przed podjęciemz specjalistycznego leczenia).

9) W związku z niską samooceną, brakiem wiary w swoją wartość, atrakcyjność, skuteczność).

10) W stanach około depresyjnych i nerwicowych.

11) W problemach związanych z samotnością, starszym wiekiem, utratą pracy.

12) W konfliktach międzypokoleniowych.