Poradnictwo Rodzinne przy Jasnej Górze

Nasza działalność

PORADNIA RODZINNA PROWADZI RÓWNIEŻ DZIAŁALNOŚC POPRZEZ

 

1) Poradnictwo w zakresie rozwoju miłości małżeńskiej i rodzinnej.

2) Działalność edukacyjną w dziedzinie:

– nauki Kościoła o małżeństwie i rodzinie,

– katolickiej etyki współżycia seksualnego,

– przyjęcia poczętego życia i wychowania dzieci,

– dojrzałego rozeznania swego powołania oraz późniejszej jego realizacji w różnych formach (małżeństwie, życiu konsekrowanym, samotności),

– pomocy w zdobywaniu umiejętności podejmowania właściwych decyzji, w rozwoju osobistym,

– w kształtowaniu podstawowych umiejętności życiowych w wypełnianiu swoich obowiązków stanu i wychodzenia z trudnych warunków życiowych.

3) Wsparcie osób pozostających w wierności swemu małżonkowi po rozpadzie małżeństwa, czy rodziny oraz w innych trudnych sprawach.