Poradnictwo Rodzinne przy Jasnej Górze

Zasady otrzymania pomocy u nas

ZASADY OTRZYMANIA POMOCY W PORADNI RODZINNEJ

 

1) Podjęcie samodzielnej decyzji (osoby dorosłej, a niepełnoletnia za zgodą rodziców), co do skorzystania z pomocy Porani Rodzinnej.

2) Wcześniejsze umówienie się na konkretny dzień i godzinę (telefonicznie lub osobiście).

3) Przyjście na umówiony termin lub odwołanie, jeśli jest to nie możliwe.

4) Przyjęcie zasad cyklicznych spotkań, jeśli takowe będą ustalone i aktywnego udziału w pracy nad sobą.